Α.Η. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ

Κατηγορία: Aht News
Εμφανίσεις: 812

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ
   
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών "Α.Η. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ" η σύγχρονη μεθοδολογία και η αρχή της επικοινωνιακής προσέγγισης, είναι καθημερινό πεδίο εφαρμογής και εξέλιξης.


Εστιάζουμε στον ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ και την ΜΑΘΗΣΗ που σημαίνει ότι επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις ανάγκες, στους σκοπούς και τον τρόπο δυνατότητας αφομοίωσης καθενός ξεχωριστά των σπουδαστών μας, προσανατολίζοντάς τους στην ανάπτυξη και την απόκτηση γνωστικών στρατηγικών που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική και ισορροπημένη απόκτηση των τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (κατανόηση κειμένου, ακουστική κατανόηση, προφορική και γραπτή έκφραση)

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ:

 •     Προσεκτικά μελετημένα επίπεδα σπουδών που να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών.
 •     Διαδραστικούς πίνακες
 •      χρήση του Ευρωπαϊκού Πορτφόλιο Γλωσσών (PEL)
 •     Μια ευχάριστη και χαλαρή δυναμική των ομάδων που συμβάλλει στην επικοινωνιακή ανταλλαγή
 •     Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα που να καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών όλων των επιπέδων.
 •     Αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό μόνο από καταξιωμένους καθηγητές με μεγάλη πείρα, υψηλή ικανότητα μεταδοτικότητας και διάθεση συνεργασίας με τους σπουδαστές.
 •     Προσεκτικά επιλεγμένες και εξειδικευμένες σειρές βιβλίων σε όλες τις γλώσσες ώστε να εγγυώνται την σε βάθος εκμάθησή τους, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπουδαστή.
 •     Χρήση των πιο σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (cd, dvd, κασέτες ήχου, video, υπολογιστές Multimedia) ώστε να γίνεται ευχάριστη και ολοκληρωμένη η εκμάθηση των ξένων γλωσσών.
 •     Χρήση INTERNET ώστε οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και να αναζητούν πληροφορίες σχετικές με τις εργασίες που τους ανατίθενται.
 •     Συνεχής παρακολούθηση της προόδου με καθημερινή ενημέρωση των σπουδαστών ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 • Introduction
 • Latest work
 • Contact Us
 • About us